Farmaceuticos

 • Aminas aromáticas y alifáticas
 • 2,6-xilidina
 • 2-feniletilamina
 • Anilina
 • BUTILAMINA
 • Diciclohexilamina
 • DIETILAMINA
 • MONOMETHYLAMINE 40%
 • Terc-butilamina


 • C2 SPACERS
 • 1-hidroxietilpiperazina*
 • 2-metoxietilamina
 • Dietiletanolamina
 • DIISOPROPYLAMINOETHYLAMINE
 • ETHYLENECHLORHYDRIN
 • ETHYLENEDIAMINE
 • N-(2-aminoetil)etanolamina (AEEA)
 • N-(2-hidroxietil)morfolina
 • N-etiletanolamina


 • C3 SPACERS
 • 1-cloro-3-metoxi-PROPANO
 • 3-amino-1-propanol
 • 3-dimetilamino-1-propanol
 • 3-metoxipropilamina


 • EXCIPIENTES
 • ÁCIDO CÍTRICO
 • GLICERINA
 • GLICOLES
 • Sorbatos
 • SORBITOL
 • ALMIDONES
 • Estearatos
 • Ácido esteárico
 • AZÚCARES


 • Heterociclos
 • 1-metilimidazol
 • 2,5-dimetoxitetrahidrofurano*
 • 2-pirrolidona
 • IMIDAZOL
 • MORFOLINA
 • N-aminopiperidina*
 • N-metilpirrolidina
 • CHIPS PIPERAZINA
 • Piperidina
 • Pirrolidina, PURE


 • Inorgánicos
 • Sosa cáustica
 • Sulfato de cobre
 • Ácido clorhídrico
 • FOSFATOS
 • Ácido fosfórico
 • ACIDO SULFURICO


 • VARIOS
 • Ácido 2-etilhexanoico
 • 2-metilpentanal
 • Dietilcetona
 • DMF-DMA
 • N-HEXYLCHLOROFORMATE
 • Alcohol propargílico


 • SOLVENTES ORGÁNICOS
 • ACETATO ETILO
 • HEPTANO
 • HEXANO
 • TOLUENE
 • XYLENE


 • Protección de los grupos
 • 2,2-dimetoxipropano PHARMA
 • 2-metoxipropeno PHARMA
 • Imina de benzofenona
 • Bencilamina
 • Bencilcloroformato
 • Dihidropiran
 • Etilcloroformato
 • Metilcloroformato
 • Cloruro de pivaloílo

Pills

 • REACTIVOS
 • P diazabicicloundeceno (DBU)
 • Etildiisopropilamina
 • ACID FÓRMICO 99%**
 • Ácido metanosulfónico
 • N-metilmorfolina P
 • Terc-amílico
 • Tributilamina PLUS
 • TRIETILAMINA
 • Trifenilfosfina (TPP)
 • Tripropilamina PLUS*


 • SOLVENTES
 • 1,4-dioxano
 • Dimetilformamida (DMF)
 • FORMAMIDA
 • N-metil-pirrolidona (NMP)
 • N,N-dimetilacetamida (DMAC)
 • N,N'-dimetilpropileno (DMPU)
 • TETRAHIDROFURANO PHARMA STAB. (STAB THF).
 • TETRAHIDROFURANO PHARMA UNSTAB. (THF UNSTAB.)


 • Tetrahidropiran DERIVADOS
 • 4-AMINOMETHYLTETRAHYDROPYRAN*
 • 4-FORMYLTETRAHYDROPYRAN*
 • 4-hidroximetil-tetrahidropiran
 • Tetrahidropiran-4-carboxílico

* Sustancias establecidas

Top

© COPYRIGHT 2012-2013 Harris & Ford, LLC. All Rights Reserved.